Investeren in de volgende generatie

Wist u dat u verschil kunt blijven maken in de volgende generatie? Met uw nalatenschap helpt u jongeren op de EH de weg van God in hun leven te vinden!

Giften zijn voor de toekomst van de Evangelische Hogeschool van levensbelang, omdat onze missie niet door de overheid wordt gesubsidieerd. Met wat u nalaat, biedt u hoop. Niet alleen aan de huidige jongere generatie, maar ook in die van de toekomst. U kunt nalaten aan de EH op twee manieren, een legaat of een erfstelling.

Legaat

U kunt in uw testament een van tevoren vastgesteld bedrag of bezit aan een persoon of organisatie schenken. Zo’n schenking wordt een legaat genoemd. Per 2006 hoeft over een legaat aan een goede-doeleninstelling geen 11% successierechten betaald te worden. Daarmee komt het bedrag dus geheel ten goede aan de EH.

Erfstelling

In een testament bepaalt u zelf wat er met uw nalatenschap gebeurt. U kunt naast uw familieleden ook andere personen of instellingen, zoals de EH, in uw testament opnemen. Deze manier van nalaten wordt erfstelling genoemd. Als alle rechten van anderen (legaten, boedelkosten e.d.) van de totale nalatenschap zijn afgetrokken, krijgen de erfgenamen hun deel.

Persoonlijk gesprek of vragen?

Overweegt u aan de EH na te laten en wilt u hier eens over doorpraten in een persoonlijk gesprek? Gerard Bijkerk komt graag bij u op bezoek, of u bent uiteraard ook van harte welkom op de EH in Amersfoort. Neem contact met hem op via email: g.bijkerk@eh.nl of bel 033 460 4000.

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world