Gebed

bidden

Los van financiële steun, kunnen wij niet zonder gebed. Hierin schuilt namelijk de kracht van een christen: het besef dat we mogen rekenen op de steun van onze Vader in de hemel.
Uw gebed maakt het mogelijk ons werk onder de zegen van God uit te voeren, tot heil van de vele studenten die de afgelopen jaren het onderwijs op de EH hebben gevolgd. Paulus roept ons in de brief aan de Romeinen op om, verheugd door de hoop die in ons is en standvastig in de tegenspoed die we ondervinden, onophoudelijk te bidden. Dat willen wij ook aan u vragen: een plek in uw voorbede, bij u thuis of in uw gemeente. Om het werk van de EH op te dragen aan onze almachtige God en Vader. In de brief aan de Korinthiërs staat het zo treffend weergegeven: “U bent ons tot steun door voor ons te bidden. Zo klinkt uit talloze monden de dankzegging voor de gunst die Hij ons bewezen heeft.”

Bid u mee? Hieronder staan een aantal gebedspunten:

  • Bid dat jongeren ernaar verlangen om uiting te geven aan hun geloof in Jezus Christus.
  • Bid dat wij ons als EH gedragen mogen weten door een biddende, meelevende en ondersteunende achterban.
  • Bid dat het werk op de EH uitwerking mag hebben in de thuisgemeenten van onze studenten, het studentleven en in allerlei werkvelden in de maatschappij.
  • Bid dat de jongeren zullen ontdekken dat God op hun leven betrokken is, en dat ze het evangelie durven ontvangen, omarmen en toe te passen in hun leven.
  • Bid dat de studenten een verlangen zullen krijgen van betekenis te zijn op de plek waar God ze stelt.
Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world