Kerken

Hoe vind je als gelovige jongere je weg in een wereld die complex, seculier en op drift is? Wanneer je net het voortgezet onderwijs hebt afgerond en de sprong gaat ondernemen om te gaan studeren op het hbo of de universiteit, moet je daar wel klaar voor zijn. Maar bij veel jongeren is dat niet het geval.

Geen akkers van angst, maar een vindplaats van hoop!

U hebt vast wel iets meegekregen van eerdere onderzoeken onder Nederlandse studenten. Daarin komt heel duidelijk naar voren dat de problematiek onder jongeren fors is, en de covid-beperkingen hebben het er niet beter op gemaakt. Er is veel moeite, eenzaamheid, angst, verwarring en somberheid.
Is dat bij kerkelijke jongeren ook zo? Helaas wel. Juist voor hen wil de EH een plek zijn van ontmoeting en verbinding, een plek waar je écht gezien en gekend wordt. Waar studenten mogen leren dat het leven zoals God het bedoeld heeft echt anders is dan het perfecte plaatje dat je in sociale media voorgeschoteld krijgt.

Houd een collecte in uw gemeente
Collecte aanvragen

EH investeert in geloofsontwikkeling bij jongeren

Geloven gaat niet vanzelf, het vraagt om inspanningen en volharding. De EH investeert meer dan ooit in geloofsontwikkeling. Dat is meer dan verstandelijk kennis nemen van de Bijbel. Het gaat om de oefening om vanuit een verlangen voor en met God te leven én om vervolgens dat uit te dragen in de praktijk van alledag.
De geloofsopvoeding van thuis en van de kerkelijke gemeente legt de basis onder het geloof van de jongere. De EH bouwt daarop voort. De EH wil een opmaat zijn om het gemeentezijn in de kerk vorm te geven. We wekken bij studenten verlangen op om van betekenis te zijn op de plekken waar God ze stelt: in hun studie, werk én in de kerkelijke gemeente.

Samen de handen ineen slaan

Het is uniek dat ons land een plek heeft als de EH waar het christelijke leven geoefend wordt. Wij willen graag met u als kerk samenwerken. Misschien wilt u jongeren in uw eigen kerkelijke gemeente wijzen op de bijzondere mogelijkheid van essentiële vorming voor hun leven door naar de EH te komen. Het is de beste basis voor hun leven!

De financiering van onze school is afwijkend van de reguliere onderwijsinstellingen: de EH wordt niet gesubsidieerd vanuit de overheid. Uit diaconale overwegingen wil de EH financieel toegankelijk zijn voor alle kerkjeugd, maar dat is alleen mogelijk met uw steun.

Elke student kost de EH € 4500,- per jaar. Helpt u mee? De jongere die naar de EH komt draagt zelf bij aan collegegeld en boekengeld, ruim € 3000,-. Meer kunnen we hun echt niet vragen.

Zullen we samen zorgdragen voor onze jongeren en hen toerusten? Hierin zoeken wij graag de samenwerking met u als kerk. Mogen we rekenen op uw geestelijke verbondenheid in deze opdracht in de vorm van financiële steun?

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world
Wij gebruiken cookies. Dit doen we om onze site persoonlijker, gebruiksvriendelijker te maken en gepersonaliseerde aanbiedingen te tonen, onder andere door analyse van uw bezoekersgedrag. Zo kunnen we u ook buiten deze website relevante aanbiedingen doen. Wanneer u op 'Ok, sluiten' klikt, accepteert u onze cookies. Klik op 'Instellingen wijzigen' om uw cookie-voorkeuren aan te passen en voor meer informatie over het gebruik van cookies op deze website.
Annuleren