Kerken

De EH biedt vormingsonderwijs in het verlengde van de geloofsopvoeding in de gezinnen en in de kerk. In de cruciale fase van zelf keuzes maken, verdienen zij die op zoek zijn naar houvast en verdieping in geloof om Jezus Christus te volgen, onze wederzijdse steun. We zijn ervan overtuigd dat we samen als kerk en EH kunnen bouwen aan Gods Koninkrijk in deze verwarrende tijd. Ons gezamenlijk doel is dat jongeren de beste basis in hun leven vinden in de relatie met God. Die waardevolle vorming is meer nodig dan ooit.

Investeer in de volgende generatie door voor de jongeren te bidden en ons financieel te steunen. Samen kunnen wij van betekenis zijn voor de toekomst van het geloof in Nederland!

Meer weten over Generatie Z? Bekijk ons online magazine!

 

Liever zelf een gift overmaken? Uw gift is van harte welkom op IBAN NL40 ABNA 0448 3610 00 t.n.v. Evangelische Hogeschool te Amersfoort.

Johan en Janny, donateurs EH: “De buitenwereld is tegenwoordig zo sterk aanwezig met een voortdurende stroom aan informatie van buiten af, ook over het christelijk geloof, dat die een enorme invloed heeft nog voordat zij voldoende geworteld zijn in het geloof. Die zuigkracht is nu sterk en zal in de toekomst nog sterker worden. Het mediageweld via hun smartphone geeft de generatie van onze kleinkinderen zo’n ander beeld van de wereld dan vanuit Bijbelse kaders. Dat overspoelt hen zo dat er gewoon heel weinig ruimte is voor geloof in God en voor voeding van het geloof. Ze komen vaak aan inhoudelijke levensvragen vanuit christelijk perspectief niet toe. En hebben dat zelf niet in de gaten. Ouders weten vaak ook niet meer hoe ze dat moeten en kunnen sturen. Daarom is de EH zo’n zegen omdat zij jongeren daar wel op een goede manier bewust van maken. Positief vanuit Bijbelse kaders. Dat is een geweldige benadering. En de positie van een opleiding is dan weer een heel andere om jongeren te bereiken dan dat ouders of kerken dat kunnen. De EH is daarom belangrijker dan ooit, is onze ervaring.”

Lees hier meer. 

Houd een collecte in uw gemeente
Collecte aanvragen

EH investeert in geloofsontwikkeling bij jongeren

Geloven gaat niet vanzelf, het vraagt om inspanningen en volharding. De EH investeert meer dan ooit in geloofsontwikkeling. Dat is meer dan verstandelijk kennis nemen van de Bijbel. Het gaat om de oefening om vanuit een verlangen voor en met God te leven én om vervolgens dat uit te dragen in de praktijk van alledag.
De geloofsopvoeding van thuis en van de kerkelijke gemeente legt de basis onder het geloof van de jongere. De EH bouwt daarop voort. De EH wil een opmaat zijn om het gemeentezijn in de kerk vorm te geven. We wekken bij studenten verlangen op om van betekenis te zijn op de plekken waar God ze stelt: in hun studie, werk én in de kerkelijke gemeente.

Samen de handen ineen slaan

Het is uniek dat ons land een plek heeft als de EH waar het christelijke leven geoefend wordt. Wij willen graag met u als kerk samenwerken. Misschien wilt u jongeren in uw eigen kerkelijke gemeente wijzen op de bijzondere mogelijkheid van essentiële vorming voor hun leven door naar de EH te komen. Het is de beste basis voor hun leven!

De financiering van onze school is afwijkend van de reguliere onderwijsinstellingen: de EH wordt niet gesubsidieerd vanuit de overheid. Uit diaconale overwegingen wil de EH financieel toegankelijk zijn voor alle kerkjeugd, maar dat is alleen mogelijk met uw steun.

Elke student kost de EH € 4500,- per jaar. De jongere die naar de EH komt draagt zelf bij aan collegegeld en boekengeld, ruim € 3000,-. Meer kunnen we hen echt niet vragen.

Zullen we samen zorgdragen voor onze jongeren en hen toerusten? Hierin zoeken wij graag de samenwerking met u als kerk!

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world