Partnerkerken

Vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor onze jongeren, willen wij als EH de kerken dienen met visie op jongeren en de cultuur waarin zij leven, maar ook met ervaring op het gebied van vorming en toerusting. Kerken kunnen de EH van dienst zijn door partner te worden. Deelname van kerken aan dit belangrijke werk is hard nodig, zowel in geestelijk als financieel opzicht.

Als partnerkerk

  • onderschrijft u het belang van toerusting van jongeren op Bijbel fundament
  • bent u bereid om jongeren in uw kerkelijke gemeente te wijzen op de mogelijkheden en meerwaarde van het onderwijs van de EH
  • participeert u in onze missie door het onderwijs ook (naar draagkracht) financieel mogelijk te maken
  • ondersteunt u het EH-onderwijs door gebed

Ja, mijn kerk wordt partner van de EH!


Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world