Periodiek schenken

Vanwege de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) van de Evangelische Hogeschool zijn uw giften aan onze hogeschool aftrekbaar voor de aangifte van de inkomstenbelasting, mits ze de drempel van 1% van uw (gezamenlijk) inkomen overstijgen.
Om deze drempel te vermijden kunt u gebruik maken van een periodieke schenking.

Per 1 januari 2014 hoeft u deze schenking niet langer in een notariële akte voor meerdere jaren vast te leggen. Een onderhandse akte is nu voldoende.
De EH heeft het nu voor u heel eenvoudig gemaakt door dit formulier al deels ingevuld beschikbaar te stellen. Door het formulier verder in te vullen, te ondertekenen en naar ons op te sturen is aan het grootste deel van de voorwaarden voldaan. De EH tekent ook een exemplaar en stuurt dit aan u terug. Hiermee is alles geregeld. Structureel geven voor het werk van de EH is eenvoudiger en goedkoper geworden. De overheid ondersteunt hiermee het werk van de EH. Dat is toch een mooie gedachte!

Download formulier periodieke gift*

*Met het invullen van dit formulier gaat u akkoord met onze privacy voorwaarden. Na het versturen van dit formulier worden alleen de gegevens opgeslagen en verwerkt die u hierboven invult; er wordt geen andere informatie verzameld.

Waarom een periodieke schenking?

Uw giften zijn volledig aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Het voordeel dat u hiermee behaalt, kunt u ook extra geven. Dat kost u niets meer en komt de EH ten goede. Waar in het verleden de notariële akte vooral gebruikt werd voor grotere giften, kunt u nu al meedoen voor een relatief laag bedrag per jaar. U kunt ook meerdere overeenkomsten naast elkaar afsluiten.
Als u de toezegging ook nog via een automatische incasso regelt, kunt u de ondersteuning niet over het hoofd zien. U weet bij de opgave voor inkomstenbelasting meteen wat u gegeven hebt aan de EH.
U kunt in de overeenkomst ook aangeven dat deze ontbonden wordt bij overlijden van u en/of uw partner.

Wat moet u doen?

U neemt voor uzelf een besluit of u het werk van de EH voor meerdere jaren wilt ondersteunen. Welk bedrag wilt u netto schenken? U kunt dan uw belastingvoordeel bij het te schenken bedrag optellen en dat invullen in de overeenkomst. Zo wordt uw gegeven euro 1,72 (bij een aftrek van 42%) of misschien wel 2,08 (bij een aftrek van 52%) waard.

Vult u het formulier voor een meerjarenschenking in, print het uit en stuur het in een envelop naar:

Evangelische Hogeschool
t.a.v. afdeling financiële administratie
Drentsestraat 1
3812 EH Amersfoort

U kunt het formulier ook scannen en per e-mail verzenden naar fin.admin@eh.nl.

Nadat wij het ingevulde formulier van u hebben ontvangen, wordt het door de EH ondertekend. Een getekend exemplaar ontvangt u vervolgens retour (voor uw eigen administratie) en daarmee is alles geregeld. Het enige wat u nog moet doen is jaarlijks het toegezegde bedrag overmaken.

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world