Waarom noemen we Pinksteren het feest van de uitstorting van de Heilige Geest? Petrus legt Pinksteren uit met de woorden van de profeet Joël: ‘En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees…’ (Hand. 2:17, Joël 2:28).

De Heilige Geest komt niet in de vorm van af en toe een druppel, maar Hij wordt uitgestort, God geeft Zijn Geest in overvloed. Hij stort Zijn Geest en Zijn liefde uit. Dat is eens gebeurd, met Pinksteren, maar het gebeurt nog steeds. God heeft Zijn liefde in onze harten uitgestort door de Heilige Geest, Die ons gegeven is (Rom. 5:5).

Eén van de dingen die de Heilige Geest ons leert, is bidden. In Psalm 62 staat een prachtige omschrijving van wat bidden is: je hart uitstorten voor God (zie Ps. 62:9). Je houdt niets achter, je legt alles wat in je hart leeft voor God neer. Dat is voor wie bidt, een geweldige zegen. Het is ook tot eer van God, dat we heel ons hart voor Hem uitstorten.

Pinksteren en het gebed horen bij elkaar. God stort Zijn Geest uit, wij storten ons hart uit. In het boek ‘Bidden kun je leren’ legt Anne van Olst uit wat bidden is en hoe je je hart kunt uitstorten voor God. Op de EH zijn we daar ook veel mee bezig. We willen onze studenten zo vormen dat ze een levende relatie met God hebben en leven onder leiding van de Heilige Geest. Dat kan niet zonder een leven van gebed. 

>> Bekijk een leesfragment van ‘Bidden kun je leren’.

Investeer alstublieft in de volgende generatie. Steun de EH met een extra Pinkstergift. Elke gift is welkom! Als u een Pinkstergift van €50 of meer geeft, ontvangt u als dank daarvoor gratis het boek ‘Bidden kun je leren, een praktische gids voor gebed’. Maak uw gift over via onderstaand formulier en wij sturen het boek zo snel mogelijk naar u op. Alvast hartelijk dank!

Gezegend Pinksterfeest toegewenst!

Liever zelf een gift overmaken? Elke gift is van harte welkom op IBAN NL40 ABNA 0448 3610 00 t.n.v. Evangelische Hogeschool te Amersfoort.

Johan en Janny Duinkerken, donateurs EH: “Onze (klein)kinderen hebben een eigen visie gevormd vanuit Bijbelse kaders die hen weerbaar maakt in de samenleving, op de universiteit of het hbo. Dat zien wij als grootouders als grote winst van dit tussenjaar: zelfstandig kunnen denken en een eigen koers durven varen in je leven. Dat is nodig voordat je gaat studeren!”

Lees hier meer. 

 

Uw gift maakt impact op de volgende generatie!
Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world