Privacy

,,,

Privacy Reglement

De Evangelische Hogeschool (EH) te Amersfoort is een onderwijsinstelling. Het onderwijs van de EH richt zich op geloofstoerusting, persoonlijke ontwikkeling, oriëntatie op cultuur en maatschappij, intellectuele ontwikkeling, studievaardigheden en studie- en beroepskeuze. Wij verwerken persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Hieronder staat precies wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit privacy beleid is van toepassing op de wijze waarop wij omgaan met onze donateurs de diensten en de websites www.vriendenvaneh.nl  en www.eh.nl van de Evangelische Hogeschool te Amersfoort.

Toepasselijkheid

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van:

Wat zijn persoonsgegevens?

Met persoonsgegeven wordt informatie bedoeld waarmee u als persoon geïdentificeerd kan worden, zoals uw e-mailadres, NAW-gegevens en telefoonnummer.

Uw toestemming

We kunnen uw gegevens op verschillende momenten bewaren, zoals wanneer u gebruik maakt van onze diensten (symposia), onze website of als u contact met ons opneemt. Als we uw gegevens vastleggen vragen we altijd uw toestemming en we vertellen waar we uw gegevens voor gaan gebruiken. Als we de gegevens voor verschillende doelen gebruiken, vragen we u per doel om toestemming. We zullen uw gegevens niet zonder uw toestemming verwerken, tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn.

Welke gegevens verzamelen wij en wat doen we ermee?

Om u goed te informeren over onze opleidingen en diensten hebben wij de volgende gegevens van u nodig:

We verzamelen ook wat informatie van u die niet persoonlijk is als u onze website gebruikt, zoals:

Beveiliging

We doen er alles aan om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding van uw persoonlijke gegevens door onbevoegden. Hierdoor kunnen degenen die niets met uw gegevens te maken hebben, er niet bij. Wij doen dit door middel van de volgende maatregelen:

Verwerking van uw gegevens

De EH houdt een Relatie- en donateursadministratie bij, waarin ook persoonsgegevens van andere relaties worden vastgelegd. Relaties zijn personen die een opleiding bij de EH hebben gedaan, zich hebben opgegeven voor een nieuwsbrief of bij een van onze onderwijsprogramma’s betrokken zijn, maar geen student of donateur zijn.

De EH is een stichting die voor haar voortbestaan afhankelijk is van giften en zij roept haar relaties via acties en campagnes op om een bijdrage te leveren aan de doelstelling van onze stichting. Wij verzamelen persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en kerkelijke achtergrond) om u gericht te kunnen informeren over ons werk en om u te vragen om financiële ondersteuning daarvan. Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt via de website wanneer u zich aanmeldt voor een van onze nieuwsbrieven, of acties en wanneer u zich aanmeldt als donateur. De EH maakt gebruik van diensten van derden om het relatiebestand aan te vullen en te actualiseren.
Financiële data en persoonsgegevens worden verzameld om uitvoering te geven aan de relatie met de EH als donateur. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden.

De EH heeft een CBF-erkenning voor goede doelen en de ANBI-status.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u hebben vastgelegd of deze laten wijzigen of verwijderen. U kunt uw wijzigingen telefonisch doorgeven aan de administratie van de EH: 033 – 4604000 (tijdens kantooruren) of per e-mail: info@eh.nl.

Hier kunt u ook terecht als u niet langer op de hoogte gehouden wilt worden van onze activiteiten. De EH is verplicht om een bewijs van identiteit te vragen voordat wij u informatie mogen verstrekken over uw persoonlijke gegevens in onze administratie. U kunt ook een verzoek indienen per brief, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs, gericht aan de administratie van de EH, Drentsestraat 1 3812 EH Amersfoort.

E-mail

Wanneer u als donateur uw e-mailadres aan de EH hebt verstrekt, kunt u per e-mail worden geïnformeerd, om u op de hoogte te brengen van ons werk en behaalde resultaten en voor incidentele verzoeken om een financiële bijdrage.

Afmelden e-mail nieuwsbrieven of actienetwerken

Wilt u minder of geen berichten van ons ontvangen? Dan kunt u zich op elk moment afmelden bij de administratie van de EH, telefonisch: 033 – 460 4000 (tijdens kantooruren) of per e-mail: info@eh.nl.

Contact met donateurs en relaties

De EH informeert haar relaties en donateurs over haar werk via bladen, per e-mail, post, telefoon en/of sociale media. Regelmatig wordt daarbij een verzoek gedaan het werk van de EH te steunen door een financiële bijdrage en gebed.

Bewaartermijn

Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan nodig hebben voor de doelen die wij eerder omschreven. Uw gegevens blijven bewaard zolang u een dienst bij ons afneemt, omdat we zonder die gegevens de diensten niet kunnen leveren. Als u geen klant meer bent zullen uw gegevens na zeven jaar (de fiscale bewaartermijn) verwijderd worden.

Uw rechten

De gegevens die we van u verzamelen zijn persoonlijk. U heeft daarom de volgende rechten:

Met wie delen wij uw persoonlijke gegevens?

Verwerkers

Het komt voor dat andere partijen uw gegevens van ons krijgen. Wij komen met deze partijen in een verwerkersovereenkomst overeen dat zij zorgvuldig met uw gegevens omgaan en zij krijgen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn om hun dienst te verlenen. Deze partijen gebruiken uw gegevens alleen in overeenstemming met de instructies die wij geven en niet voor eigen doeleinden. Dit is onder andere het geval voor ons systeembeheer en ons relatiesysteem waarvoor wij een externe partij inschakelen. Zij zullen zorg dragen voor de opslag en beveiliging van de gegevens en uitvoering van onderdelen van onze service. Deze partijen zijn verwerkers in de zin van de AVG.

Links

Op onze website kunnen links naar andere websites staan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacybescherming van deze websites. We adviseren u dan ook om altijd de privacy policy van de betreffende website te lezen.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat via de server van een website naar de browser wordt gestuurd. De browser slaat het bestandje vervolgens op in uw apparaat. Uw apparaat krijgt een uniek nummer, waarmee onze site het apparaat later weer herkent. We kunnen cookies gebruiken om uw ervaring op onze website te verbeteren. Cookies zorgen er daarnaast o.a. voor dat de website snel is, u onze website veilig kan bezoeken en wij fouten op onze website kunnen opsporen. Door de opslag van cookies zorgen we bovendien dat:

U kunt cookies altijd zelf via de browserinstellingen verwijderen of uitschakelen. Er worden dan geen cookies meer opgeslagen als u onze website bezoekt. Maar let wel op: zonder cookies werkt onze website mogelijk minder goed. Voor meer informatie kun u ons cookiestatement nalezen.

Wijziging van ons privacy beleid

Wij kunnen ons privacy beleid aanpassen. Als wij ons privacy beleid in belangrijke mate veranderen zullen wij een bericht op onze website plaatsen samen met het nieuwe privacy beleid. Bij andere vragen of opmerkringen over ons privacy beleid kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Functionaris Gegevensbescherming

De Evangelische Hogeschool heeft een externe functionaris gegevensbescherming aangesteld. Deze functionaris ziet toe op de toepassing en helpt ons bij de naleving van de AVG, en is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Voor meer informatie kun u contact opnemen met

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world